Sunday, November 18, 2012

al Kalam


معنى الكلام

Maksud al Kalam (Perkataan)

          Hari ini kita mulakan perbicaraan nahu dengan tajuk maksud al Kalam (Perkataan) di dalam tatabahasa bahasa Arab. Berkata Imam al Sonhaji di dalam al Ajrumiahnya;الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع
Al Kalam itu ialah :
                  1)    Lafaz
                  2)    yang tersusun dari dua perkataan atau lebih,
                  3)     memberi faedah
                  4)    dan haruslah dilafazkan dengan sengaja.


          Dalam menerangkan lebih lanjut Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jiddan  telah berkata;


          Lafaz 
اللفظ pula ialah suara atau bunyi yang terhimpun daripada beberapa huruf hijaiyyah. Contohnya zaid (زيد) kerana ia terdiri daripada huruf zal ya dan dal. Jika ia tidak terhimpun daripada huruf-huruf hijaiyyah seperti bunyi kompang maka ia tidak dinamakan lafaz. Begitu juga  jika ia memberi faedah tetapi tidak dilafazkan dengan lidah seperti isyarat, tulisan, perjanjian dan nasab maka ia tidak dinamakan lafaz.

          Al-Murakkab المركب ialah suatu ayat yang dibentuk daripada dua perkataan atau lebih.Contohnya :
قام زيد
زيد قائم
            Terkeluar daripada syarat al-murakkab iaitu kalimah mufrad (bilangan satu) yang tidak disertakan bersamanya sesuatu. Misalnya kalimah زيد   semata-mata, maka ia tidak dikira al-kalam disisi ulama Nahu.


              Al-mufid 
المفيد ialah perkataan yang memberi berfaedah kepada yang berkata-kata dan pendengar hingga kedua-duanya tidak berhajat kepada sesuatu penerangan selepas mendengarnya. Contohnya  قام زيد   dan زيد قائم. Kerana kedua-dua ayat ini  memberitahu tentang sesuatu fakta iaitu  berdirinya Zaid, yang mana tidak memerlukan apa-apa penerangan kerana ianya difahami dengan jelas.  Pendengar pula jika mendengar fakta itu tidak perlu menunggu apa-apa penerangan, kerana ayat telah jelas dan sempurna. Begitu juga dengan yang berkata-kata.
           Dan terkeluar dari syarat al-mufid: ayat yang murakkab tetapi tidak memberi faedah. Seperti غلام زيد tanpa disandarkan pada sesuatu khabar dan kalimah وإن قام زيد    tanpa disebutkan jawab syaratnya, kerana faedah penceritaan khabar hanya akan terhasil dengan jawab syarat. Maka tidak dikira kedua-dua daripada misal di atas sebagai Kalam disisi ulama’ nahu.

          Adapun   al-wadhi’e 
الوضع ditafsir sebagai qasad, iaitu sengaja. Maka terkeluarlah daripada skop al-wadhi’e perkataan yang ditutur tanpa sengaja seperti kalam orang yang tidur dan mabuk.  Sebahagian ulama’ menafsirkannya pula sebagai bahasa Arab maka bahasa-bahasa a’jam (bukan Arab) yang lain seperti Turki dan Barbar tidak dikira sebagai   kalam disisi ulama’ nahu.
             Contoh ayat yang terkumpul padanya keempat-empat unsur kalam yang sempurna ialah: قام زيد   dan زيد قائم . Contoh yang pertama ialah feel dan fael dan contoh yang kedua ialah mubtada’ dan khabar sera kedua-duanya ialah lafaz yang terhimpun, memberi faedah dan mempunyai wadhi’e.

أقسام الكلام

Pembahagian Kalam

Berkata  al Imam al Sonhaji;

وأقسامه ثلاثة : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

Kalam terbahagi kepada 3 iaitu 
 1. Isim 
 2. Feel 
 3. Huruf yang mempunyai makna.
1.  Isim اسم, tanda- tandanya;  

فَالإسْمُ يُعْرَفُ بالخفضِ وَالتّنْوِينِ وَدُخُولِ اَلألِفِ وَاللاّمِ وَحُرُوفِ اَلْخَفْضِ وَهِيَ مِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَّ وَالْبَاءُ وَالْكَافُ وَاللاَّمُ  وَحُرُوفُ القسم وَهِيَ: اَلْوَاوُ وَاْلبَاءُ وَالتَّاءُ

Tanda tanda isim ada 5 seperti yang disebut oleh al Sonhaji

1. Khafadh الخفض (baris bawah ) 
Iaitu  dengan penambahan huruf Jar atau dengan pembentukan mudhaf ilaih.
Contohnya جلدُ النمرِِ 

2. Tanwin 
التّنْوِينِ 
Contohnya :   نام زيدٌ/ رأيت زيداً/ مررت بزيدٍ

3. Kemasukan alif lam دخول ال
Contohnya : المدرسة / البيت

4. Kemasukan Huruf (Khafadh) Jar الجر
Huruf Jar ialah; 
مِنْ/ وَإِلَى/ وَعَنْ/ وَعَلَى/ وَفِي /وَرُبَّ/ وَالْبَاءُ/ وَالْكَافُ/ وَاللاَّمُ

Contohnya : ذهب زيد إلى المدرسة 

5. Kemasukan Huruf Qasam جرف القسم
Huruf Qasam ialah;
اَلْوَاوُ/ وَاْلبَاءُ/ وَالتَّاءُ

Contohnya : والله إن القرآن كلام الله 
  Oleh itu, apa-apa perkataan yang memounyai unsur-unsur di atas ialah isim.

   2. Feel, tanda-tandanya;

  وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ وَالسِّيْنِ وَسَوْفَ وَتَاءِ التَّأْنِيْثِ السَاكِنَةِ

  Feel pula dikenali dengan kemasukan;
  1.Huruf قَد
  Contohnya قد قامت الصلاة   
  2.Huruf س
  Contohnya سأذهب إلى الفصل 

  3.Huruf سَوْفَ
  Contohnya سوف أذهب إلى الفصل 

  4.Huruf  تَاءِ التَّأْنِيْثِ السَاكِنَةِ
  Contohnya زينب ذهبتْ إلى الفصل


  3. Huruf.
  وَالحَرْفُ مَا لاَ يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيْلُ اْلإِسْمِ وَلاَ دَلِيْلُ الْفِعْلِ.

           Maknanya  : yang membezakan  huruf daripada isim dan feel dan ialah  ia tidak menerima apa-apa alamat isim atau feel. engan erti kata lain, jika ia tidak mempunyai tanda-tanda isim atau tanda-tanda feel
  maka kalimah itu ialah isim. 

           Contohnya : هل\ في\ لم, yang tidak menerima apa-apa alamat isim atau feel.Kerana huruf هل misalnya, tidak mungkin dimasuki huruf jar yang merupakan alamat isim ataupun huruf سَوْفَyang merupakan alamat feel.  Maka alamatnya : tidak menerima tanda-tanda isim atau tanda-tanda feel.


  (sumber: http://studyarab.blogspot.com/2010/04/makna-al-kalam.html)

  No comments:

  Post a Comment