Friday, November 16, 2012

Isim

Apakah Isim dan apakah alamat atau tanda-tanda mengenalinya?

Isim adalah kalimah yang dirinya sendiri menunjukkan sesuatu perkara atau benda. Baik perkara itu bersifat mahsus (boleh dirasai oleh pancaindera) seperti جبلٌ (bukit), كُرْسِيٌّ (kerusi),

ataupun perkara itu bersifat ghoir mahsus (tak boleh dirasai) seperti عِلْمٌ dan صَبْرٌ . a

Antara alamat Isim adalah :

1- Menerima i’rab jar (majrur) misalnya,

في المَنْزِلِ - Kalimah almanzil adalah isim kerana ia menerima I’rab jar, iaitu setelah kemasukan harf jar.

2- Menerima tanwin. Misalnya, محمدٌ , محمداً , محمدٍ

3- Masuk huruf nidak (seruan). Misalnya يا رجل . Kalimah rajul adalah isim kerana menerima huruf nidak sebelumnya.

4- Kalimah itu dimulakan dengan ال seperti الكتاب , القرآن .

5- Musnad ilaih. Satu-satu kalimah akan menjadi musnad ilaih ketika ia datang sebagai mubtadak dalam jumlah ismiah atau fa’il dalam jumlah fi’liah . Sesuatu perkhabaran atau perbuatan akan disandarkan kepadanya.

Misal mubtadak – محمدٌ قائمٌ = Muhammad berdiri. Perbuatan berdiri itu disandarkan kepada Muhammad.

Misal fa’il – قام محمدٌ = Muhammad telah berdiri. Juga perbuatan berdiri disandarkan kepada Muhammad.


(sumber: http://akhi-ahmad-kamil.blogspot.com/search?q=nahu)

No comments:

Post a Comment