Friday, November 16, 2012

Tanwin

Tanwin adalah salah satu alamat Isim. Apakah dia tanwin? Apakah pula bahagiannya?

Tanwin pada asalnya adalah nun mati tambahan yang datang di akhir satu-satu isim dalam bentuk lafaz sahaja. Ianya tidak ditulis.


Tanwin ada 4 bahagian :


Tanwin Tamkin – Setiap kalimah yang bertanwin yang tanwin tersebut ialah selain dari tanwin tankir, tanwin muqabalah dan tanwin 'iwadh. Ia merupakan asal tanwin itu sendiri. Ia adalah tanwin yang datang dihujung isim-isim yang mu'rab. Misalnya رجلٌ, رجلاً, رجلٍ 

Tanwin Tankir – Ia masuk pada isim-isim yang mabni seperti kalimah سبويه (ma'rifah). Kalimah ini menunjukkan seseorang yang bernama Sibawaih. Seperti yang kita maklum, terdapat seorang ulama nahu yang terkenal bernama Sibawaih. Namun bila dimasukkan tanwin, misalnya سبويهٍ (nakirah) maka pada ketika ini maknanya akan menjadi, 'siapa-siapa sahaja yang bernama Sibawaih'.

Tanwin Muqabalah – Muqabalah maknanya diterima masuk pada jamak muannas salim sahaja seperti مسلماتٌ . Semua tanwin yang datang bersama jamak muannas salim adalah tanwin muqabalah.

Tanwin 'Iwadh – Iwadh maknanya ganti. Yang digantikan itu sama ada asalnya adalah berbentuk jumlah (ayat), seperti
و أنتم حينئذٍ تنظرون . Yang dimaksudkan dengan حينئذ itu adalah
إذ بلغتْ الوحُ الحلقومَ . Kesemua perkataan dalam jumlah itu digantikan dengan tanwin.

Ia juga boleh jadi ganti kepada isim yang mufrad. Misalnya
كلٌّ قائمٌ بعمله . Semua insan akan bangkit di padang mahsyar bersama amalannya. Mana kalimah insan pada ayat tadi? Tidak ada pasal ia telah diganti dengan tanwin pada perkataan kullun.


(sumber: http://akhi-ahmad-kamil.blogspot.com/search?q=nahu)

No comments:

Post a Comment