Sunday, April 27, 2014

ADAB MENGUNJUNGI ORANG SAKIT

PENGANTAR

Kewajiban seorang muslim keatas muslim yang lain iaitu:

  • menjawab salam
  • menjenguk orang sakit
  • menghantar jenazah
  • memperkenankan undangan
  • mengucapkan yarhakumullah (semoga Allah merahmatimu) saat seseorang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin

Demikian diriwayatkan oleh Bukhari melalui sahabat Nabi saw, Abu Hurairah.

Dalam riwayat lain Nabi bersabda bahawa Allah Taala berfirman pada hari kemudian: "Hai putra Adam, Aku sakit maka mengapa engkau tidak menjenguk-Ku?" Putra Adam menjawab: "bagaimana aku menjenguk-Mu, sedang Engkau adalah Tuhan seru sekelian alam?" Allah menjawab: "Tidakkah engkau mengetahui bahawa hamba-Ku si fulan sakit, dan engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau ketahui bahawa seandainya engkau menjenguknya, nescaya engkau menemukan Aku disana." (HR Muslim)

Bukan hanya satu atau dua hadis Nabi saw yang menganjurkan atau memerintahkan kaum muslimin untuk menjenguk (menziarahi) orang sakit. sampai-sampai ada ulama yang berpendapat bahawa menjenguk mereka bukan saja sunnah muakkadah (anjuran yang amat ditekankan), tetapi bahkan fardhu kifayah. Ertinya, jika tidak ada seseorang yang menjenguk si sakit, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosa.

Mengunjungi si sakit merupajan ibadah dan yang melakukannya mendapat ganjaran dan pengampunan dari Allah swt.

Imam Ali bin Abi Talib menyampaikan: "saya mendengar Rasul bersabda: tidak seorang muslim pun menziarahi muslim yang lain pada pagi hari, kecuali berdoa untuknya tujuh puluh ribu malaikat hingga malam hari, dan apabila dia menjenguknya pada malam hari, berdoa untuknya tujuh puluh ribu malaikat hingga pagi hari. Dan dia akan memperoleh buah-buahan syurga yang dipetik."

Jangan menduga bahawa anjuran menziarahi itu hanya tertuju kepada sesama muslim. Hal ini juga berlaku untuk yang bukan islam, khususnya tetangga yang sakit. Nabi saw sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sahabat dan pembantu beliau, Anas Bin Malik, pernah menziarahi seorang anak yahudi.

ADAB ZIARAH

Pada dasarnya menziarahi orang sakit bertujuan untuk menambahkan ketabahan dan ketenangan serta optimisme kepada si sakit dan keluarganya. Atas dasar tujuan tersebut, agama memberikan tuntutan yang hendaknya menjadi perhatian semua pihak.

Tuntutan tersebut ada yang berkaitan dengan waktu kunjungan dan lamanya, cara, serta ucapan yang disampaikan.

1. Waktu kunjungan

Ada riwayat yang menganjurkan agar si sakit dikunjungi setelah tiga hari sejak awal sakitnya. Ada juga riwayat lain yang menilai bahawa sejak hari pertama seseorang telah dianjurkan untuk berkunjung. Tanpa melakukan penilaian terhadap kualiti kedua riwayat yang dicantumkan oleh pakar hadis At-Thabrani, dalam bukunya al-Uwsath dan al-kabir, agaknya kita dapat bersikap bahawa jika penyakit yang diderita diduga merupakan penyakit yang parah, maka dianjurkan adalah menjenguk si sakit sejak hari pertama. Akan tetapi, jika sakitnya tidak parah, kita dapat saja menangguh hingga hari ketiga dan sesudahnya.

Sejalan dengan tujuan ziarah, agama menganjurkan agar kunjungan tersebut tidak diadakan pada saat-saat ketika si sakit diduga sedang tidur atau istirehat. Oleh kerana itu, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk memperhatikan jam-jam kunjungan, baik yang ditetapkan oleh rumah sakit (hospital) atau kebiasaan suatu masyarakat. Jangankan saat berkunjung kepada si sakit, saat-saat ketika anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya saat sihat pun telah diatur dalam Al-Quran (An-Nur: 58). Anak tidak boleh memasuki kamar orang tuanya ketika orang tuanya menanggalkan pakaian luarnya (saat istirehat) pada siang hari dan setelah solat isyak (waktu tidur malam). Al-Quran juga mengecam sejumlah orang yang dinamainya 'tidak berakal' kerana ribut di luar kamar Nabi pada jam-jam istirehat. "Seandainya mereka bersabar sampai (tiba waktu biasanya) kamu keluar, nescaya itu baik buat mereka." (al-Hujurat: 5)

Orang yang berkunjung dianjurkan untuk tidak berlama-lama agar tidak membosankan si sakit, tidak pula bertele-tele dalam bercakap, baik terhadap si sakit mahupun keluarganya. Sahabat Nabi saw, Ibnu Abbas, menyatakan bahawa: "Merupakan sunnah mempersingkatkan kunjungan dan menghindarkan suara keras/ribut ketika berkunjung." Ketika Nabi saw sakit menjelang wafatnya, para sahabat bersuara keras, berselisih pendapat, dan ribut (di luar kamar Nabi). Ketika itu beliau mempersilakan mereka meninggalkannya.

Larangan berlama-lama menyertai si sakit tentu dikecualikan jika si sakit sendiri yang mengharapkan kehadiran penjenguk itu lebih lama dan si penjenguk menduga keras bahawa kehadirannya akan bermanfaat dan menyenangkan si sakit.

Baca selanjutnya: link

No comments:

Post a Comment